Idea

V létě roku 2015 se nedaleko japonské Hiroshimi setkali skauti z více než 160 zemí na celosvětovém Jamboree. Většina účastníků se do Japonska přepravila letecky. My jsme však chtěli být výjimkou a proto jsme se na setkání vydali výjimečným autem. Během cesty jsme hodlali ukázat světu schopnosti českých skautů a kvalitu českých výrobků. Skrze fotky a deníkové záznamy nás mohli sledovat on–line (nejen) skauti z celého světa.

NAŠE CÍLE


1) dojet na skautské setkání v Japonsku,

2) reprezentovat český skauting a myšlenky, na nichž je založený,

3) poznávat zahraniční skauting a iniciovat výměnu zkušeností,

4) reprezentovat české výrobce a prodejce.

O PŮVODU NAŠÍ MYŠLENKYBajkal 2011

Kdy přesně náš cestovatelský záměr vznikl, si už bohužel ani jeden z nás nepamatuje. Stalo se tak zřejmě během naší cesty na setkání účastníků Ekumenické lesní školy na podzim roku 2012. Návrh jet do Japonska padl patrně proto, že je Ali milovníkem japonského umění a literatury a již tou dobou bylo zřejmé, kde se bude konat další skautské setkání. Vzhledem k tomu, že máme rádi odvážné výzvy, nápad o staré škodovce coby dopravním prostředku přišel takřka vzápětí.

O SKAUTINGUjunak_logo_bar

Skauting je parta a příležitost, skauting je životní styl. Skaut (resp. Junák) je výchovnou organizací, které připravuje děti i mládež do života – učí je zodpovědnosti, schopnosti komunikace, práci s informacemi, kritickému myšlení i samostatnosti. Děti přivádí zpět k přírodě a nabízí jim kvalitní a smysluplné využití volného času. Největší českou skautskou organizací je Junák – český skaut, které jsme oba členy.

 O JAMBOREE

logo-japanOd roku 1920 se každé čtyři roky skauti a skautky z celého světa potkají na dvoutýdenním setkání – Jamboree. Jeho cílem je především bořit mezi účastniky národnostní, kulturní, jazykové a náboženské překážky. Touto formou tak skauti celému světu ukazují naplnění základních myšlenek, na kterých skautské hnutí stojí. Na rok 2015 připadla milá povinnost uspořádat Jamboree na japonské skauty. Setkání se pod jejich taktovkou uskutečnilo v období od 28. července do 8. srpna. Naše Škodovka nám dovolila být při tom!

Stránky Jamboree 2015 a stránky českého kontingentu.